Máy khoan hiệu Klemm được xây dựng trên xe xúc

Thương hiệu: Klemm
Model: trên xe xúc hiệu Kaiser Turbo
Năm sản xuất: 1992
Giờ sử dụng: 10.000 tiếng
Trọng lượng tối đa: 18.000 Kg

Giá bán: theo thời giá

trở lại trang trước

Thông tin căn bản về máy:

Máy khoan được xây dựng trên xe xúc hiệu Kaiser Turbo với nhiều phụ kiện

trở lại trang trước