Búa hơi Krupp

Thương hiệu: Krupp
Model: 
Năm sản xuất: 
Giờ sử dụng: 
Công xuất: 
Trọng lượng tối đa: 15Kg

Giá bán: theo thời giá

trở lại trang trước

Thông tin căn bản về máy:

Máy trong tình trạng tốt.trở lại trang trước