Máy đập (buá khí nén) Vicking

Thương hiệu: Vicking
Model: A8 V1
Năm sản xuất: 2009
Thời gian sử dụng 0h
Năng xuất: 
Trọng lượng: 10Kg

Giá bán: theo thời giá

trở lại trang trước

Thông tin căn bản về máy:

Máy mới chỉ sử dụng một lần cho khách xem

trở lại trang trước