Máy cắt kim loại Plasma

Máy cắt kim loại Plasma hiệu L-TEC PLASMACUT 30/80

Thương hiệu: L-TEC
Model: PLASMACUT 30/80
Năm sản xuất: 
Giờ sử dụng 
Trọng lượng tối đa: 

Giá bán: 1.800Euro

Thông tin căn bản về máy:

Sẽ gởi hình ảnh cụ thể nếu khách hàng cần.
Máy cắt kim loại hiệu L-TEC, model PLASMACUT 30/80.
Máy còn tốt, đã được thử lại và cắtthép dầy 15mm.
Sử dụng cường độ điện: 30/85 Ampere
Hiệu điện thế cắt: 100 V / 110 V
Hiệu điện thế máy sử dụng: 380V

Máy cắt thép hiệu Zinser Hypertherm 1211 Powermax 1000

Thương hiệu: Zinser Hypertherm
Model: 1211 Powermax 1000
Năm sản xuất: 1994
Giờ sử dụng 
Trọng lượng tối đa: 

Giá bán: 11.400Euro

Thông tin căn bản về máy:

Sẽ gởi hình ảnh cụ thể nếu khách hàng cần.
Máy cắt kim loại với hệ thống đo kính thước bằng ánh sáng quang học LK 110.
Diện tích làm việc dài 2050mm, rộng 1550mm.
Gồm 1 hệ thống cắt bằng cách sức đốt và 1 hệ thống cắt bằng plasma.

Máy trong tình trạng tốt.

Máy cắt thép hiệu Zinser Hypertherm Corta AR 2600/3100

Thương hiệu: Messer Griesheim
Model: Corta AR 2600/3100
Năm sản xuất: 1990
Giờ sử dụng 
Trọng lượng tối đa: 

Giá bán: 10.200Euro

Thông tin căn bản về máy:

Sẽ gởi hình ảnh cụ thể nếu khách hàng cần.
Máy cắt kim loại với hệ thống đo kính thước bằng ánh sáng quang học diện tích làm việc dài 2500mm, rộng 6700mm
Máy có bốn hệ thống cắt thép và bàn.
Máy có bốn hệ thống cắt thép và bàn.

Máy trong tình trạng tốt.

Máy cắt thép hiệu MESSER GRIESHEIM

Thương hiệu: Messer Griesheim
Model: 
Năm sản xuất: 
Giờ sử dụng 
Trọng lượng tối đa: 

Giá bán: 1.200Euro

Thông tin căn bản về máy:

Sẽ gởi hình ảnh cụ thể nếu khách hàng cần.
Máy cắt kim loại tiêu thụ điện từ 35A tới 100A, cắt thép tới 40mm, với hệ thống điều chỉnh sức đốt bằng bàn đạp chân.
Bán chung với nhiều giây, giá mới là 14.500Euro, Giá bán máy cũ 1200Euro