Máy phát điện cũxem chi tiết
Máy phát điện quân đội, 23KVA


  

xem chi tiết
Máy phát điện Atlas Copco QAS 125, 125KVA
xem chi tiết
Máy phát điện Atlas Copco QAS 100, 100KVA


  

xem chi tiết
Caterpillar - 184KVAxem chi tiết
Máy phát điện trừ bị Deutz - 880 KVA


  

xem chi tiết
Máy phát điện 12 xi lanh của hãng Deutz, 125KVAxem chi tiết
Máy phát điện 6 xi lanh của hãng Ford, 80 KVA


  

xem chi tiết
Máy phát điện 20KVA của hãng Rotax,
động cơ diesel 4 xi lanhxem chi tiết
Máy phát điện 400 KVA, MAN - 10 xi lanh
động cơ V Motor D 2840 LE


  

xem chi tiết
Máy phát điện 1064 KW, MAN - hai mô tơ 12 xi lanhxem chi tiết
Máy phát điện 250 KVA MAN,
Mô tơ 6 xy lanh D 0836 LE 301


  

xem chi tiết
Máy phát điện 75 KVA, MAN với mô tơ 6 xy lanhxem chi tiết
Máy phát điện 350KVA của hãng MAN,
động cơ 12 Zylinder chậy bằng ga


  

xem chi tiết
Máy phát điện 140KVA của hãng MWM,
động cơ diesel, 8 xi lanhxem chi tiết
Máy phát điện 600KVA của hãng MWM,
với động cơ diesel 16 xi lanh