Hỗ trợ khách hàng
Liên lạc
Máy mới
  Máy nén khí
  Thiết bị khí nén
  Máy phát điện
Máy cũ
  Máy bơm bê tông
  Máy bơm
  Máy cắt kim loại
  Máy phát điện
  Máy nén khí
  Thiết bị khí nén
  Máy khoan
  Động cơ/Mô tơ
Xe công nghiệp cũ
  Xe cẩu
  Xe đào đất
  Xe lu
  Xe máy cầy
  Xe nâng
  Xe máy ủi
  Xe vận chyển
Nhà máy/thiết bị
   Nhà máy giấy
   Nhà máy đập đá
   Nhà máy phế liệu
   Tủ điện công nghiệp
Hợp tác
Đại diện phân phối

Tủ điện công nghiệp


Hiện nay chúng tôi có 72 tủ điện công nghiệp và nhiều phụ tùng thay thế của một công ty tại cộng hoà liên bang đức.
Những tủ điện này được dùng trong hệ thống tự động hoá dùng để điều khiển nhà máy xử lý nước thải. Nay bị thải ra do nhà máy được nâng cấ theo chu kỳ.
Tủ điện thuộc hệ thống điện tử H&B "Contronic P" với kích thước (cao=220 x ngang= 88 x sâu= 43 cm)xem hình lớn
tủ điện


  

xem hình lớn
tủ điện
xem hình lớn
tủ điện
xem hình lớn
tủ điện


  

xem hình lớn
tủ điện
xem hình lớn
tủ điện
xem hình lớn
tủ điện


  

xem hình lớn
tủ điện
xem hình lớn
tủ điện
xem hình lớn
tủ điện


  

xem hình lớn
tủ điện
xem hình lớn
tủ điện
xem hình lớn
tủ điện


  

xem hình lớn
tủ điện
xem hình lớn
tủ điện
xem hình lớn
tủ điện


  

xem hình lớn
tủ điện
xem hình lớn
tủ điện
xem hình lớn
tủ điện


  

xem hình lớn
tủ điện
xem hình lớn
tủ điện
xem hình lớn
tủ điện


  

xem hình lớn
tủ điện
xem hình lớn
tủ điện
xem hình lớn
tủ điện


  

xem hình lớn
tủ điện


xem hình lớn


  

xem hình lớn
xem hình lớn
xem hình lớn
phụ tùng thay thế


  

xem hình lớn
phụ tùng thay thế
xem hình lớn
phụ tùng thay thế
xem hình lớn


  

xem hình lớn
xem hình lớn
xem hình lớn


  

xem hình lớn