Xe công nghiệp cũ

Khách hàng có thể mua những loại xe sau đây từ chúng tôi.
Trong trường hợp khách hàng cần loại xe khác, chúng tôi có thể cũng có thể cung cấp cho khách hàng sau khi nhận được thông tin chính sác về xe bao gồm:
  • Loại xe
  • Thương hiệu
  • Model
Sau khi nhận được thông tin chúng tôi sẽ gởi khách hàng tài liệu về xe và giá bán.
Xe cẩu


  

Xe đào đất
Xe lu


  

Xe máy cầy
Xe nâng


  

Xe máy ủi
Xe vận chuyển